Oorzaak pathologisch narcisme
Geplaatst door deknoop op November 16 2012 18:07:05
dinsdag, 13 november 2012
Uit het neuropsychologisch onderzoek van de laatste tien jaar blijkt dat pathologisch narcisme gekenmerkt wordt door een opvallende onbalans tussen denken en voelen. Ontstaan in het brein in een kritieke fase van de eerste drie jaar na de geboorte.
Uitgebreid nieuws
De oorzaak is dat in deze beginjaren de verwerking van lichamelijke emoties onvoldoende zijn omgezet in basis gevoelsschema's, waardoor er later een opvallende onbalans ontstaat tussen het denken en bijbehorende gevoelsassociaties. Deze onbalans is vooral te zien bij intimiteit, empathie en liefde kunnen ervaren, theory of mind, creativiteit, geweten en het omgaan met stress en depressie.
Oorzaak
De oorzaken van deze onbalans zijn o.a. een inadequate opvoeding, erfelijke factoren en gen-omgevingsfactoren die allemaal een rol spelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt echter steeds weer dat een inadequate opvoeding op zeer jonge leeftijd leidt tot angstige hechting, tekort aan objectconstantie en een integer autonoom zelfbeeld en onvoldoende emotieregulatie/fijn-afstemming bij een kind. Deze factoren hebben waarschijnlijk de grootste invloed op het ontstaan van deze onbalans.

De hersenen zijn zeer plastisch na de geboorte. Een gezonde ontwikkeling van vooral de rechter cortex in de eerste jaren na de geboorte is kennelijk erg kritiek en maatgevend voor een later definitief gezond gevoelsleven als volwassene. Het gevoelsleven van personen met een NPS is in feite niet voldoende lichamelijk verankerd door tekorten in de aansturing van de Frontale Cortex (ventromediale- en dorsolaterale FC) naar het limbisch systeem zoals vooral de: amygdala, hippocampus, insula, cortex cingularis en de pariėtaal cortex.
Gevolgen
Het gevoelstekort en de onbalans worden bij personen met pathologisch narcisme 'gecompenseerd' door het in stand houden van een rigide Vals Zelf (als dissociatie fenomeen) door onechtheid, liegen, misbruik maken, ernstig tekort aan empathie, manipuleren, rationaliseren, splitting, projectie, grootheidsgevoelens, loochenen, de extreme behoefte gespiegeld te worden, onbeheersbare woede, haat en sadisme.

Wat de consequenties hiervan zijn voor partners, familie en kinderen kunt u uitgebreid lezen op de website www.npspartners.nl.
Link: www.ggznieuws.nl