Autisme en Hechting
Geplaatst door deknoop op January 16 2013 16:12:05
Themabijeenkomst over Autisme en Hechting

Lezing door dr. Bram Sizoo

Datum: woensdagavond 13 februari 2013
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Christelijk Lyceum, Jachtlaan 108, Apeldoorn.
Uitgebreid nieuws
Kan bij mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) veilige hechting tot stand komen? Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van kinderen met ASS wel veilig is gehecht, maar hoe gaat het dan als hechting niet tot stand komt? Dr. Bram Sizoo, psychiater bij Dimence in Deventer, gaat in zijn lezing in op de literatuur over ASS, hechting, mentaliseren (nadenken over denken en voelen), emotieregulatie en de gevolgen van onveilige hechting bij ASS in de levensloop.

Autisme spectrum stoornissen (ASS) zijn ontwikkelingsstoornissen die meestal op de kinderleeftijd worden gediagnosticeerd aan de hand van problemen in de sociale communicatie en sociale interactie en beperkte patronen van gedrag, interesses en activiteiten (DSM-5). Hoewel autisme spectrum stoornissen bij 1 procent van de bevolking voorkomen, is weinig bekend over de ontstaanswijze. Het is duidelijk dat er een multi-genetische component is met een zeer hoge mate van erfelijkheid. Deze genetische kwetsbaarheid manifesteert zich in wisselwerking met de omgeving, tot een klinisch beeld. Bij jonge kinderen met ASS valt op dat zij minder geneigd zijn zich te richten op biologische in plaats van mechanische bewegingen in hun omgeving, in tegenstelling tot kinderen met een mentale ontwikkelingsachterstand of kinderen zonder psychopathologie. Dit heeft zijn weerslag op het ontwikkelen van de intersubjectiviteit, zoals Trevarthen dat beschreef, en op de joint-attention, de gedeelde aandacht. Joint-attention is essentieel voor de ontwikkeling van taal, gedrag, emoties en motoriek. Met andere woorden, kinderen met ASS lijken beperkingen te hebben in de aangeboren mogelijkheden om zich te verhouden tot hun omgeving.
Men zou verwachten dat om die redenen een veilige hechting bij kinderen met ASS niet tot stand kan komen. Hoewel de kans op een onveilige hechting groter is bij kinderen met ASS, blijkt uit een meta-analyse dat 53% wel veilig is gehecht (Rutgers et al. , 2004). Als ouders verminderd responsief zijn kan dit ook het ontwikkelen van een veilige hechting bij kinderen met (en zonder) ASS belemmeren. Dat kan doordat ouders zelf onveilig zijn gehecht, ASS of andere psychische problemen hebben.

Wie is Bram Sizoo?
Bram Sizoo werd op 4 juni 1961 geboren in Den Helder. Hij volgde de middelbare school in Londen en in Hilversum. Van 1982 tot 1989 was hij marineofficier bij de onderzeedienst. Tussen 1989 en 1993 studeerde hij geneeskunde en rechten aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Van 1999 tot 2003 werkte hij als tropenarts en medisch directeur in Malawi. Na terugkomst in Nederland werd hij in 2008 psychiater. In maart 2010 promoveerde hij aan de St. Radboud Universiteit in Nijmegen op een proefschrift over autisme, ADHD en verslaving. Sinds 2010 is hij hoofd van het Centrum Ontwikkelingsstoornissen bij Dimence. Bram Sizoo is bestuurslid van de Stichting CASS18+, dat een landelijk platform is voor behandelaren van volwassenen met autisme spectrum stoornissen. Naast klinisch werk is hij betrokken bij en geeft leiding aan diverse wetenschappelijk onderzoeksprojecten. Bram is getrouwd en heeft drie zonen.

Toegangskaarten
Toegangskaarten voor de bijeenkomst zijn verkrijgbaar via de website van De Knoop:
www.deknoop.org. Kaarten kosten per stuk 17,50, donateurs van De Knoop betalen 10,--.
De Knoop maakt voor de kaartverkoop gebruik van de diensten van Ticketscript. U betaalt per kaart
1,36 servicekosten en per transactie 0,62 aan transactiekosten.

Toegangskaarten Autisme en Hechting

Informatie
Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mailbericht naar info@deknoop.org of bel 0527-614504.